• Proffs på lastbil
  • 60 dagars öppet köp
  • Personlig support
ShapeCreated using Figma

Visa varukorg

Produkter 0
Totalsumma
0 kr
Till kassan

PURE:EST S1 Schampo SIO2

500ml

Artikelnummer: 401-000016
Enhet: st.
Efterlämnar en otrolig vattenavstötande effekt
295 kr

I lager - snabb leverans

Produktbeskrivning

Pureest S1 är Pureests i särklass mest revolutionerande och populära produkt. Ett schampo som inte bara har en stark rengörande effekt utan som även efterlämnar en riktigt bra avrinning och ett otroligt lyster. Fungerar perfekt för fordon både med och utan lackskydd. Produkten efterlämnar sig en hinna som håller 2 till 4 veckor, vilket gör fordonet mer lättskött. Detta bilschampo är utan tvekan vår egna favorit, Pureest S1 bilschampo med vax efterlämnar en blank och len yta.

OBS. Tvätta en panel i taget och skölj av. Tvätta aldrig i direkt solljus eller på en varm yta. Väldigt viktigt då produkten inte får torka in.

Tvättmetod:
Vi rekommenderar för bästa resultat två olika tvättmetoder.
1. Ta 3 till 5 pumptryck av munstycket som följer med i en tvätthink, eller cirka 10-12ml.
2. Ta 1 pumptryck med munstycket som följer med direkt i en blöt tvätthandske/svamp. Gå direkt på lacken. Därefter skölj av omgående. Gör om processen för resten av fordonet. Ta exempelvis motorhuv och en skärm för sig sen skölj av, sidodörrar för sig sen skölj av, etc. Dela in fordonet i delar för att inte låta medlet torka in. Skulle produkten torka in, poleras fläckarna enklast bort.
Tänk på att schampot inte skummar, inget fel utan det skall vara så.

Passar även fordon med keramiskt lackskydd, och går såklart att använda även på båten, robotgräsklipparen eller lastbilen.

Produkten ger väldigt låg friktion mot lacken, vilket är viktigt då det är just friktion som skapar tvättrepor! Som alltid när man tvättar en lack skall det finnas mycket vatten i mikrofiberhandsken.
För minsta möjliga risk för tvättrepor rekommenderar vi alltid att vår tvättbara mikrofiberhandske används istället för traditionella tvättsvampar.

Och kom ihåg, som alltid rekommenderar vi att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och undvik att använda produkten i starkt solsken.
SiO2 kan göra lacken statisk.

Färg: Vit
Doft: Pureest egna doft
Munstycke: Trigger (ingår)
Utspädning: Denna produkt kan man spä ut med vatten
Tänk på att inte förvara produkten i utrymmen där det blir minusgrader.
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen)

Giftinformation:
Signalord: Fara / Danger
Faropiktogram: Frätande (GHS05 Corrosive)


Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315
H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer / Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten / IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. / If skin irritation occurs: Get medical attention.

Specifikationer

Kontakta oss

Kundtjänst

Följ oss

Kundtjänst & butik

Mån-fre, 09-16

Lunchstängt: 12-13

Hitta oss

Ullsättersvägen 2B

82434, Hudiksvall

© Lastbilsprylar.se