• Proffs på lastbil
  • 60 dagars öppet köp
  • Personlig support
ShapeCreated using Figma

Visa varukorg

Produkter 0
Totalsumma
0 kr
Till kassan

PURE:EST W1 Flygrostmedel

500ml

Artikelnummer: 401-000021
Enhet: st.
Tar effektivt bort de små gula flygrostpartiklarna
195 kr

I lager - snabb leverans

Produktbeskrivning

Pureest W1 är en grym flygrostlösare som effektivt eliminerar de små järnpartiklarna från dubbdäck och snöplogar som sätter sig i lacken och fälgarna och rostar fast där.
Flygrost finns främst på vägarna under vinterhalvåret. Tydligast syns flygrost på silvriga och vita kulörer men du kan även känna dem på mörka kulörer som en sträv yta.
Fälgar med mycket bromsdamm får oftast en mörkbrun kulör. Vi rekommenderar att man kombinerar Pureest W1 med vår mjuka fälgborste samt rengöringspenslar för bästa resultat.
Produkten fungerar även att använda på exempelvis Durabright / alcoa fälgar.


Hur produkten används:
W1 sprayas på lacken eller fälgen och ändrar färg när den reagerar med flygrosten, då medlet ändrar färg till lila/rött.
Skaka flaskan innan användning. Spraya på en torr fälg för bästa resultat. Spraya på medlet och låt det verka i 2-3 minuter, spola sedan av fälgen med vatten.

Och kom ihåg, som alltid rekommenderar vi att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och undvik att använda produkten i starkt solsken.

Färg: Vit
Doft: Frukt
Munstycke: Spray (ingår)
Utspädning: Denna produkt kan man inte spä ut med vatten
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen)


Giftinformation:
Signalord: Fara / Danger
Faropiktogram: Frätande (GHS05 Corrosive), Varning (GHS07 Exclamation mark)


Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317
H302 Skadligt vid förtäring / Harmful if swallowed
H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion / May cause an allergic skin reaction
H318 Orsakar allvarliga ögonskador / Causes serious eye damage

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn / Keep out of reach of children
P301+312: VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. / IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten / IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. / If skin irritation occurs: Get medical attention.
P333+313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. / If skin irritation or rash occurs: Get medical attention.

Specifikationer

Kontakta oss

Kundtjänst

Följ oss

Kundtjänst & butik

Mån-fre, 09-16

Lunchstängt: 12-13

Hitta oss

Ullsättersvägen 2B

82434, Hudiksvall

© Lastbilsprylar.se